FUT 22 Mønter
cart
Din indkøbsvogn er tom
Total: USD $ 0
Last modified: 2021-04-16

Vilkår og betingelser

Denne hjemmeside er ejet af og/eller drevet af U7BUY og dets affilierede selskaber (kollektivt, virksomheden), og leverer sine tjenester til dig underlagt følgende betingelser. Hvis du besøger eller handler på www.u7buy.com, accepterer du bekræftende følgende betingelser. Fortsat brug af siden udgør den bekræftende aftale om disse vilkår og betingelser. Virksomheden forbeholder sig retten til at ændre disse vilkår, betingelser og meddelelser under hvilke dens tjenester og services udbydes, inklusiv men ikke begrænset til de afgifter der er forbundet med brugen af virksomhedens hjemmesider og tjenester. Du er ansvarlig for regelmæssig gennemgang af disse vilkår og betingelser, og eventuelle yderligere vilkår og betingelser. Din fortsatte brug af virksomhedens hjemmesider og tjenester udgør din aftale om alle sådanne vilkår, betingelser og meddelelser (VILKÅR OG BETINGELSER, PRIVATLIVSPOLITI). Læs dem venligst grundigt.

FREYRAL TECHNOLOGY CO., LIMITED (her henvist som “U7BUY” eller “U7BUY.com” omskifteligt) tilbyder disse ”vilkår og betingelser” til alle dets aktive medlemmer, kunder og besøgende på vores hjemmeside, og de tjenester som vi tilbyder. U7BUY forbeholder sig retten til at ændre disse vilkår, betingelser og meddelelser som hjemmesiden og tjenesterne U7BUY tilbyder er underlagt uden nogen forudgående varsel. Al brug af hjemesiden og de tjenester U7BUY tilbyder reguleres af de vilkår der er anført i disse vilkår og betingelser. Din fortsatte brug af U7BUYs hjemmesiders tilknyttede/reklamesider er reguleret af de ”vilkår og betingelser” og den ”privatlivspolitik” fremsat af vores virksomhed. Det er alene brugerens ansvar at gennemgå disse vilkår og betingelser regelmæssigt, og andre betingelser der påvirker denne hjemmeside og de tilbudte tjenester.

Address: 41 Devonshire Street Ground Floor Office 1, London, United Kingdom, W1G 7AJ

ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

Når du kommer ind på U7BUY.com kommunikerer du med os elektronisk. Du giver samtykke til at modtage meddelelser fra os elektronisk. Vi kommunikerer med dig igennem adskille metoder såsom e-mail, livechat eller telefonsamtaler. Du accepterer at alle oplysninger der gives til U7BUY er faktuelle og sande, uden nogle forsætlige udeladelser eller ændringer.

OPHAVSRET

Alt indhold på u7buy.com såsom tekst, grafikker, baggrunde, logoer, knapikoner, billeder, flash-videoer, downloads, software, lyd- eller videoklip og/eller datakompileringer er ejet af U7BUY eller deres indholdsleverandører, og er beskyttet af nationale og internationale ophavsretlige love. Alt software brugt på denne hjemmeside er ejet af virksomheden eller dens softwareleverandører, og er beskyttet af nationale og internationale ophavsretlige love.

LICENS OG ADGANG TIL HJEMMESIDEN

U7BUY udsteder en begrænset licens til adgang, og til personlig brug af U7BUYs hjemmeside, og vil ikke give mulighed for at downloade, arkivere, ændre eller på nogen måde ændre det originale tilsigtede indhold, delvist eller helt, undtagen med udtrykkelig skriftlig samtykke fra U7BUY. Denne licens inkluderer ikke videresalg eller kommerciel brug af hjemmesidens indhold. Hjemmesidens produktfortegnelser, samlinger, beskrivelser eller priser må ikke kopieres på nogen måde, hverken elektronisk eller på nogen anden måde. Du må ikke downloade eller kopiere kontooplysninger eller benytte datamining, bots eller andre lignende dataudtrækningsservices. Denne side må ikke reproduceres, duplikeres, kopieres, sælges, videresælges eller på nogen måde benyttes af en ekstern kilde, uden at skriftlig samtykke er opnået fra U7BUY. Ehver der konstateres at have krænket de betingelser der er anført ovenfor i sektionen LICENS OG ADGANG TIL HJEMMESIDEN, står overfor et sagsanlæg på vegne af U7BUY.

FAKTURERING

Under denne aftale, er betalingsbehandlingstjenesten for varer og/eller tjenester købt på denne hjemmeside leveret af FREYRAL TECHNOLOGY CO., LIMITED, afhængigt af typen af betalingsmetode benyttet til købet af varene og/eller tjenesterne. I tilfælde af at du vælger at betale med et kreditkort og at betalingen bearbejdes af en europæisk erhverver, er vilkårene en aftale mellem dig og FREYRAL TECHNOLOGY CO., LIMITED For alle andre typer af køb er vilkårene en aftale mellem dig og FREYRAL TECHNOLOGY CO., LIMITED, og varer og/eller tjenester vil leveres af FREYRAL TECHNOLOGY CO., LIMITED direkte.

U7BUY vil aldrig opkræve for produkter eller tjenester med mindre at U7BUY modtager samtykke fra kreditkortindehaveren. U7BUY kontrollerer oplysningerne før leveringen af varerne. Husk at være opmærksom på at dine faktureringsoplysninger er korrekte, og vi vil følge op med en hurtig levering. Grundet hyppigt og stigende svigagtige aktiviteter der opleves i denne branche, autoriserer U7BUY på nuværende tidspunkt ikke kreditkort eller/og PayPal kontoer med ubekræftede adresser og/eller telefonnumre. Vær venligst opmærksom på at du dobbelttjekker ALLE OPLYSNINGER når du indtaster dine personlige oplysninger, og bekræfte at de er nøjagtige før du indsender dem. ALLE ubekræftede køb vil verificeres manuelt ved opdagelse, og dermed udskyde effektivitetet af købet/transaktionen. Kontakt os venligst ved at benytte livechat funktionen på vores hjemmeside, eller igennem e-mailsupporten opført på vores hjemmeside.

SALG AF PRODUKTER

Når du sælger din ingame valuta, eller konti til U7BUY, sælger du dem velvidende om at de vil blive U7BUYs ejendom når betalingen er sendt. Enhver konto som ønskes returneret, vil kun blive returneret med skriftligt tilladselse fra vores virksomhed. Hvis det på noget tidspunkt opdages at du, sælgeren, tager ejerskab af kontoen tilbage fra enten U7BUY eller enhver peson der i øjeblikket ejer kontoen, forbeholder U7BUY sig retten til at modtage en fuld tilbagebetaling. Salg af duplikerede, makroede, kopierede eller andre former for masseproducerede, eller hurtigtproducerede objekter, og/eller eksterne programmer er forbudt. Hvis denne slags programmer er benyttet, har U7BUY retten til at anmelde disse enheder til de rette myndigheder. Hvis produktet er duplikeret, makroet eller kopieret, forbeholder U7BUY sig retten til at slette produktet, og udsteder ingen penge eller handel med sælgeren. Det er ulovligt at sælge disse materialer, og U7BUY vil bevidst holde sig væk fra sådanne materialer. U7BUY vil aldrig slette produkterne uden at de er testet, og det er bekræftet at det faktisk er ulovlige materialer. Ved salg af alle former for merchandise til U7BUY er du ansvarlige for alt merchandise, i tilfælde af at det bliver ubrugeligt for U7BUY.com. Hvis nogle af disse ovennævnte salgsbetingelser overtrædes, har U7BUY de fulde rettigheder til at modtage en fuld tilbagebetaling.

AFFILIATE PROGRAM

U7BUY tilbyder en tilfredshedsgaranti på vores affiliate program. Enhver fuldført transaktion på vores hjemmeside igennem dit affiliate link, er givet en bestemt procent som også er anført i din affiliatestyring.

SIDE OG TJENESTER

U7BUY giver nogle gange links og henvisninger til tredjepartssider. På intet tidspunkt er U7BUY ansvarlige for de eksterne parters handlinger. De produkter og tjenester der tilbydes igennem U7BUYs hjemmeside kan findes ved at tjekke hjemmesiden U7BUY.com (adgang igennem https://www.u7buy.com/ og andre subdomæner). Det indeholdte materiale på denne side, og tredjepartssiderne leveres uden garantier af nogen art, med mindre andet udtrykkeligt er angivet af os. Med hensyn til alle de virtuelle goder og tjenester som U7BUY leverer, leverer U7BUY kun tjenester til køber. Ingen materielle varer sælges til køberne. U7BUY er ikke på nogen måder tilknyttet til nogen spillicensgivere, producenter, designere eller udgivere, og handler blot som tredjepartsagent, adskilt fra disse spilvirksomheder og/eller licensgivere (Blizzard Entertainment, Square Enix Co., LTD. Osv). U7BUY hævder ingen ejendom af intellektuelle immaterielle rettigheder som ejes af nogle af disse spilvirksomheder, og/eller licensgivere undtagen dem der er bevilget af disse virksomheder. Da ingen intellektuelle immaterielle overføres af U7BUY til køberne igennem nogen transaktion, har U7BUY ingen repræsentationer vedrørende overførbarhed, og brug og ejerskab af spilvirksomhedernes intellektuelle rettigheder. U7BUY tillader ikke at repræsentanter for disse spilvirksomheder køber produkter igennem U7BUY. Køberen påtager sig den fulde risiko, og accepterer at forsvare, og friholde for ethvert krav der fremsættes af nogen af spilvirksomhedernes producenter og designere, i forbindelse med denne transaktion og brug af deres intellektuelle ejendom. U7BUY er ikke associeret med disse virksomheder på nogen måde, og U7BUY advarer alle købere om at undgå at overtræde eller krænke disse virksomheders intellektuelle immaterielle rettigheder. Ved afslutningen af denne transaktion antager køberen kun virksomhedens station som en licens fra disse virksomheder, til at bruge deres intellektuelle ejendom, og giver os skadesløshed fra hele transaktionen med køberen/sælgeren. Disse spilvirksomheder støtter på ingen måde, eller er tilknyttet de tjenester og sider som U7BUY tilbyder og/eller vedligeholder. Virksomheden accepterer ikke at videregive nogen vilkår, betingelser, emner eller identiteter på parterne involveret i transaktionen til nogen anden part. Eventuelle tvister vedrørende disse forhold løses øjeblikkeligt. Denne ansvarsfraskrivelse er til vores virksomheds ekslusive brug.

ANMELDELSER OG KOMMENTARER

Du kan indsende kommentarer, idéer, spørgsmål og enhver anden form for skriftlig information, så længe det ikke er injurierende eller krænkende kommentarer, såsom ulovlige informationer, uanstændige fagter, truende bemærkninger, bagvaskelse, krænkelse af privatlivets fred, krænkelse af intellektuel ejendomsret eller noget der på anden måde er skadeligt for tredjeparter eller anstødeligt, og som ikke består af eller indeholder softwarevirusser, politiske kampagner, kommercielle opfordringer, kædebreve, massepost eller enhver form for ”spam”. Det er aldrig tilladt at benytte falske e-mails eller at prøve at udgive sig for at være eller kopiere en anden person eller enhed, eller vildlede med hensyn til oprindelsen af et kreditkort eller andet indhold. U7BUY forbeholder sig retten til at fjerne eller andre sådant indhold, men gennemgår ikke regelmæssigt det opslåede indhold. Hvis du indsender indhold eller indsender materiale uden U7BUYs autorosiation eller eksplicit skriftlig tilladelse der giver dig autoritet, kan du stå overfor et alvorligt sagsanlæg fra U7BUY.

KONTOGODKENDELSE

Det kan være nødvendigt at du leverer yderligere oplysninger, når du bestiller et produkt eller en tjeneste fra vores virksomhed. Dette kan inkludere et gyldigt telefonnummer, yderligere e-mails eller et scan af dit kørekort. Grundet hyppigt og stigende svigagtige aktiviteter der opleves i denne branche, autoriserer U7BUY på nuværende tidspunkt ikke kreditkort eller/og PayPal kontoer med ubekræftede adresser og/eller telefonnumre. Vær venligst opmærksom på at du dobbelttjekker ALLE OPLYSNINGER når du indtaster dine personlige oplysninger, og bekræfte at de er nøjagtige før du indsender dem. ALLE ubekræftede køb vil verificeres manuelt ved opdagelse, og dermed udskyde effektivitetet af købet/transaktionen. Kontakt os venligst ved at benytte livechat funktionen på vores hjemmeside, eller igennem e-mailsupporten opført på vores hjemmeside.

ANDRE VIRKSOMHEDER

U7BUY kan give links til eksterne sider som er involveret i salget af produkter og services. U7BUY er ikke ansvarlig for undersøgelse og evaluering af hjemmesiderne, og U7BUY kontrollerer ikke hjemmesidernes indhold, og beslutningstagningen fra eksterne virksomheder. Vores virksomhed påtager sig intet ansvar for handlinger fra disse sider truffet mod dig.

TVISTER

Enhver tvist som på nogen måde er forbundet til disse vilkår og betingelser, dit besøg på virksomhedens hjemmeside, eller til produkter og/eller tjenester som du køber igennem virksomheden, skal eksklusivt indsendes til voldgift til staten Delaware, bortset fra at hvis du på nogen måde har krænket eller truet med at krænke virksomhedens intellektuelle ejendomsrettigheder, kan virksomheden anmode om påbud eller anden passende lettelse ved enhver domstol i verden, og du samtykker til eksklusiv jurisdiktion og værneting i sådanne domstole. Voldgift under disse vilkår og betingelser skal ledes efter de regler der er gældende i staten Delaware. Voldgiftskendelsen er bindende og kan indføres som en dom i enhver domstol, med en kompetent jurisdiktion. I fuldt omfang tilladt af den gældende lov, må ingen voldgift under disse vilkår og betingelser slås sammen med en anden voldgift, der involverer en anden part der er underlågt disse vilkår og betingelser, hvad enten det angår klassevoldgiftssager eller på nogen anden måde.

HJEMMESIDEPOLITIK

U7BUY forbeholder sig retten til at ændre alle sidens betingelser og politikker, uden nogen forudgående meddelelser til klienter og medlemmer. Det er alene klienterne og medlemmernes ansvar at være opmærksomme på enhver ændring og/eller tilretning af de klausuler listet her i vilkårene og betingelserne. Ved at registrere dig på vores hjemmeside U7BUY.com eller ved at købe merchandise eller tjenester, accepterer du automatisk vores aftale om de gældende klausuler, her i vores vilkår og betingelser.

trustpilot
serverscan sectigo
Vi fokuserer på at levere service til brugere, der garanteres ikke noget finansielt produkt involveret. Vi overholder lovene i forskellige lande, sætter resolut en stopper for ulovlige handlinger.