FUT 23 Mønter
cart
Din indkøbsvogn er tom
Total: USD $ 0

U7BUY Copyrightpolitik

Last modified: 2021-12-01

Vi respekterer andres intellektuelle ejendom, og vi forventer, at brugere af vores tjenester gør det samme. Hvis du mener, at dit ophavsretligt beskyttede værk er blevet kopieret på en måde, der udgør en krænkelse af ophavsret eller anden intellektuel ejendomsret og er tilgængelig via et websted eller en anden onlinetjeneste, der drives af os, kan du give os besked i overensstemmelse med EU's e-handelsdirektiv 2000 /31/ EF (herunder de relevante gennemførelseslove i EU-medlemsstaterne) vedrørende gældende intellektuelle ejendomsrettigheder eller i overensstemmelse med Digital Millennium Copyright Act 1998 (DMCA) i USA.

Underretning om påstået overtrædelse

Hvis du mener, at dit værk er blevet kopieret på en måde, der udgør en krænkelse af ophavsretten, skal du sende en skriftlig meddelelse, der indeholder følgende.

(a) En fysisk eller elektronisk signatur fra en person, der er autoriseret til at handle på vegne af ophavsretsejeren.
(b) Identifikation af det arbejde, der angiveligt er krænket.
(c) Identifikation af det materiale, der hævdes at være krænkende eller at være genstand for krænkende aktivitet, og som skal fjernes eller deaktiveres, og oplysninger, der med rimelighed er tilstrækkelige til at tillade os at finde materialet.
(d) Tilstrækkelig information til at tillade os at kontakte dig, såsom en e-mailadresse, telefonnummer eller andre kontaktoplysninger.
(e) En erklæring om, at du i god tro mener, at brug af materialet på den måde, der klages over, ikke er godkendt af ejeren, dennes agent eller loven.
(f) En erklæring om, at oplysningerne i meddelelsen er nøjagtige, og at du er bemyndiget til at handle på vegne af ejeren af en eksklusiv rettighed, der angiveligt er krænket, under straf for mened i henhold til DMCA.

Venligst e-mail denne meddelelse til [email protected]

Hvis du er usikker på, om du ejer rettighederne til et bestemt værk, eller om det indhold, du rapporterer, krænker dine juridiske rettigheder, bedes du kontakte en advokat, før du indsender en DMCA-meddelelse. Bemærk venligst, at under 17 U.S.C. § 512(f), kan du blive holdt ansvarlig for eventuelle skader, herunder omkostninger og advokatsalærer, pådraget af os eller vores brugere, hvis du bevidst giver falske oplysninger om krænkende materiale eller aktivitet.

Procedure for fjernelse af indhold

Efter modtagelse af skriftlig meddelelse på den måde, der kræves af 17 U.S.C. § 512 eller gældende lokal lovgivning, vil vi:
Fjern eller deaktiver adgang til det materiale, der angiveligt er krænkende;
Give skriftlig meddelelse til brugeren, der har postet det påstået krænkende materiale ("Bruger"); og
Tag rimelige skridt for omgående at underrette brugeren om, at vi har fjernet eller deaktiveret adgang til materialet.
Hvis din underretning ikke overholder paragraf 512 i DMCA, men identificerer det påståede krænkende arbejde, vil vi straks kontakte dig for at hjælpe dig med at overholde underretningskravene.

DMCA-modbegæring

Hvis du modtager en meddelelse om, at materiale, du har indsendt til U7BUY, er blevet deaktiveret eller fjernet på grund af en DMCA-meddelelse, og du mener, at materialet blev deaktiveret eller fjernet på grund af en fejl eller forkert identifikation, kan du sende os en DMCA-modbesked til adresserne nævnt ovenfor.
Du skal sende os en meddelelse, der bl.a.

(a) Din fysiske eller elektroniske signatur;
(b) Identifikation af det materiale, der er blevet fjernet, eller hvortil adgangen er blevet deaktiveret, og det sted, hvor materialet optrådte, før det blev fjernet eller adgang til det blev deaktiveret;
(c) En edsvoren erklæring om, at du i god tro mener, at materialet er blevet fjernet eller deaktiveret på grund af fejl eller forkert identifikation;
(d) Dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse; og
(e) En erklæring om, at du accepterer jurisdiktionen for den føderale distriktsdomstol for det retskreds, hvor du bor, eller, hvis din adresse er uden for USA, til jurisdiktionen i et retsdistrikt, hvor vi driver forretning, og at du vil acceptere forkyndelse af sagen fra den klagende part eller dennes agent.

Efter modtagelse af en skriftlig modbesked leveret på den måde, der kræves af 17 U.S.C. § 512 eller tilsvarende lokal lovgivning, vil vi:
Giv straks en kopi af modbeskeden til den klagende part;
Meddel den klagende part, at vi vil erstatte eller ophøre med adgangen til det fjernede materiale inden for ti (10) hverdage;

Erstat det fjernede materiale eller afbryd adgangen til det inden for ti (10) til fjorten (14) hverdage efter modtagelsen af modbegæringen, forudsat at vores udpegede repræsentant ikke har modtaget meddelelse fra den klagende part om, at der er indgivet en sag med henblik på en retskendelse om at afholde brugeren fra at deltage i krænkende aktivitet med hensyn til materialet på vores netværk eller system.

U7BUY kan vælge ikke at reagere på meddelelser om krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, som ikke i det væsentlige overholder alle de foregående krav, og U7BUY kan vælge at fjerne påstået krænkende materiale, som det får kendskab til gennem meddelelser, der ikke i det væsentlige overholder disse krav.

Gentag krænkere

det er webstedets faste politik om at opsige konti for gentagne krænkere og/eller blokere sådanne brugere fra at poste yderligere indhold, i det omfang det er teknisk muligt.

U7BUY-erklæring

U7BUY har længe været forpligtet til at levere praktiske og lovlige handelstjenester. Ved at gøre det respekterer og beskytter vi de involverede parters intellektuelle ejendomsrettigheder. Vi sætter altid resolut en stopper for krænkelser, der skader andres legitime interesser, og implementerer dette princip i vores daglige tjenester og drift. Vi garanterer et venligt, lovligt og retfærdigt handelsmiljø for globale brugere.

trustpilot
serverscan sectigo
Vi fokuserer på at levere service til brugere, der garanteres ikke noget finansielt produkt involveret. Vi overholder lovene i forskellige lande, sætter resolut en stopper for ulovlige handlinger.
floating